Název firmy:
EURO CAR Zlín s.r.o.
EURO CAR UH-DWA
Sídlo firmy:
Za olšávkou 340
68601 Uherské Hradiště
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: